Latest frimware for Humax 5200/5300/5500/5700 with EMU

Status
Not open for further replies.

humax54

Registered
Messages
25
a new frimware for humax-5300, 5500 & 5700 was issued 19/08/2008 by humax friend team

the new patch support key.bin including seca, viaccess ,nagra & cryptoworks (with fun viaccess)

HVC10609_HF_1.0_PL 19.08.2008

zmiany wzglêdem orygina³u :

- polskie menu
- EPG dla Cyfra+
- EPG dla Polsat Cyfrowy
- rozsze¿one EPG mo¿na uruchamiaæ ( ? ) lub podwójne klikniêcie ( I ) - wyjœcie 2x exit
- podwójne klikniêcie "OK" w rozsze¿onej liœcie kana³ów powoduje jej zamkniêcie
- korekcja polskich liter
- CI banner off
- PIN off
- informacja o parametrach kana³u
- menu przeŸroczyste - obraz 2
- dodane emu:

seca
viaccess
nagra
cryptoworks


- DCW, nie testowane
Firmware sk³ada siê z poni¿szych modu³ów:


hdfbin-1-000000.raw -> Firmware
hdfbin-1-180000.raw ->
hdfbin-1-190000.raw ->
hdfbin-1-1A0000.raw ->
hdfbin-3-006000.raw -> miniemu
hdfbin-3-010000.raw -> Languages

miniemu identyczne z humax5400,mo¿na edytowaæ programem DSR 9500 EMU Ed56_CW,

sposób zrobienia w za³¹czniku key.bin-key.hdf

firmware mo¿na wgrywaæ do modeli 5300, 5500, 5700 po uprzednim zmianie systemu ID.

do dzia³ania emu potrzebna jest karta fun viaccess - w za³¹czniku.

firmware nie wymaga PMCTable

HF Team

----------------------------------------------------------------------------------


HVC10609_HF_1.1_PL 25.08.2008

Od tej wersji firmware sk³ada siê z poni¿szych modu³ów:


hdfbin-1-000000.raw -> Firmware
hdfbin-1-180000.raw ->
hdfbin-1-190000.raw ->
hdfbin-1-1A0000.raw ->
hdfbin-3-010000.raw -> Languages

Przed wgraniem zalecane czyszczenie pamiêci

Poprawka u³atwia wgrywanie miniemu

w komplecie program " HKT " do wgrywania pliku w formacie *.bin

miniemu wgrywamy zawsze po liœcie kana³ów na w³¹czonym tunerze. Aby plik zapisa³ siê,
po wgraniu przechodzimy do standby na kilka sekund.


HF Team
 
Last edited by a moderator:

ig0r

Administrator
Messages
7,157
Humax VA-5200

The same software version 1.3, but changed for Humax va5200
-ID-corrected model Receivers
-menu instead of "Applications" wrote "emulator" and "Calendar" wrote the "key".

+ Key updater

Thanks Ä.Çàñÿäüêî
Code:
OK! Some faq about VA 5200 and EMU

When using this firmware for Humax va5200 card inserted in the lower slot. If the firmware in the Receiver has been factory firmware, the settings are kept. 
If there already was on firmware va-fox, all settings and channels need to re-prescribe.

Keys in the firmware itself does not contain. 
Keys cast separately after updated.

Updating keys are as follows:
- Turn off the computer and the Receiver
- Connect them null-modem cable (the same as that updated)
- Include PC and Receiver
- Run the program - keys updater
- Select the program you want COM-port (connected to Receiver)
- Click "Write keys". A box with a choice of file keys. 
  Choose the file type key.bin and click "Open."
- The process of filling the keys on the screen is not displayed.
- Wait 1 minute
- Turn off the Receiver to the Stand-by.
- Include Receiver.

There were cases where the keys are not updates the first time. If the channels do not open, go to the Receiver in the menu editor and check the keys. 
If there is no right keys, try to re-fill them.
Reminder: no card was called just Biss. 
As editor of keys it is possible to edit all the keys except Biss
 
Last edited:

baloota

Well Known Member
Messages
2,055
HUMAX 5300 new software 14.02.2010

Code:
HVC10609_1.4_PL   14.02.2010

- fix EPG Cyfra+
 

hilton

Well Known Member
Messages
7,622
Humax VACI-5300 firmware, constant CW - OK, Inter, Inter+, RTR Planeta from Amos - OK. Keys format is HDF.
 
Status
Not open for further replies.
Top