Τηλεόραση με HbbTV+ android

xristoss

Feed Hunter
Messages
1,829
Δεν ξερω αν υπαρχει τηλεόραση 4Κ που να ταχει κι τα δύο.....
φιλος ψαχνει για να δει ΕΡΤ καναλια(ΕΡΤΦΛΙΞ) κι καποιος τουπε οτι μπορει να δει σε ΤV αν εχει HbbTV....απο ΕΡΤ σε 13 Ε...(δεν εχει ιντερνετ ομως)

με android tv μεσω VLC for android μπορει να δει kκαι 4Κ FEED 4:2:2 ??

αυτη μηπως εχει κι τα δυο?
Xiaomi Mi TV 4S 43'' 4K UHD DVB-T2/S2 Android

τωρα αντι να παρει αλλη τηλεόραση μηπως υπαρχει καποια συσκευη που να τα παρεχει κι τα δύο?

Ευχαριστω για καθε βοηθεια!!!!
 

sat-user

Member
Messages
67
Èá óïõ áðáíôçóù óôçí.. ìéóç åñùôçóç.Ãéá íá äåéò hbbtv ÷ñåéáæåóáé
ïðùóäçðïôå internet.Äåí åéíáé áðáñáéôçôï ç ôçëåïñáóç íá åéíáé 4ê,ðñåðåé ïìùò íá åéíáé smart tv.Áí äåí åéíáé ôéðïôå áðï ôá äõï ÷ñåéáæåóáé receiver ðïõ íá õðïóôçñéæåé hbb.
Måóù äïñõöïñïõ ìðïñåéò íá äåéò ERTFLIX óôçí ERT SAT,êáé óôï
ANIXE TV óôéò 19°E.Ìåóù android ôï ERTFLIX ...äåí ëååé ðñïò ôï ðáñïí,óôçí ERT áêïìç øá÷íïíôå.
 
Last edited:

panasonic

Registered
Messages
9
samsung 40h6400aw smart tv õðáñ÷åé ðåñéðôùóç íá äù åñô flix ?åóôù êáé ìå öëáóáêé ìéás êáé äåí å÷åé hbb...
 

sat-user

Member
Messages
67
Å÷åé ìéêñç ìíçìç áõôï ôï ñåóéâåñ(ìåãáëùíåé ìå usb stick êáé ôï
flashexpander)å÷åé ïìùò ìéêñï åðåîåñãáóôç êáé åéíáé áñãï ãéá áõôç ôç äïõëåéá.
 
Top